3000 từ tiếng Anh thông dụng

3000 từ tiếng Anh thông dụng

by hoa hoc tro 250 downloads, 1360 kb

FREE

Rating:
Price:
Free
File size:
1360 kb
Version:
1.5
Updated:
2013-08-03
Downloads:
250
File os:
android 1.5+/.apk
Categories:
Books & Reference

Click to download

3000 Từ Tiếng Anh Thông Dụng (Rất hữu ích)

Học 3000 từ tiếng Anh bằng thơ lục bát

Hiện nay, trong cuốn từ điển Oxford có liệt kê 3000 từ thông dụng nhất để giúp người học ngoại ngữ tra cứu. Nó là nền tảng để xây dựng hệ thống từ vựng trong tiếng Anh.
Danh sách 3000 từ thông dụng nhất tiếng Anh được lựa chọn bởi những chuyên gia về ngôn ngữ và giáo viên giàu kinh nghiệm. Đây là những từ mà bất cứ người học tiếng Anh nào cũng cần biết bởi tính quan trọng và hữu dụng của chúng.
3000 tu tieng anh thong dung, hoc gioi ngoai ngu, tieng anh giao tiep, tieng Anh, Anh Viet, Viet Anh, ngoai ngu, hoa xoan tim, ung dung viet, hoa cai non, hoa hoc tro

Visit Website
3000 từ tiếng Anh thông dụng SCREENSHOTS
3000 từ tiếng Anh thông dụng Comment:
Related android apps
Top android apps